Om oss

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser (KuG) är en oberoende svensk enskild organisation som arbetar för att rädda och vårda materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter.

Vi ser arbetet som en nödvändig del i stärkandet av demokratiska processer och mänskliga rättigheter. KuG är opartisk när det gäller parter i konflikter, men inte neutral när det gäller allas rätt till kulturarv – nu och i framtiden.

KuG arbetar med kulturarv som en aktiv kraft i försoning, fredsbyggande och social och ekonomisk utveckling genom att skapa kapacitet, medvetenhet och möjligheter när det gäller att bevara och rädda kulturarv.

KuG arbetar för jämlikhet, icke-diskriminering, delaktighet, ansvarsskyldighet och öppenhet.

  • KuG finansierar sin verksamhet med medel från olika givare, främst från Sida, EU och privata givare.
  • KuG delar ej ut bidrag eller stipendier.

Vision

Att alla människor har rätt att glädjas åt och bruka kulturarvet.

Mission

Vårt uppdrag är att främja kulturarvet som en rättighet och en resurs. KuG samarbetar med det civila samhället och institutioner på alla nivåer för att stärka fredsbyggande, främja hållbar socioekonomisk och demokratisk utveckling samt förverkligandet av mänskliga rättigheter