Historia

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser grundades 1995. Vi är en oberoende svensk icke-statlig organisation.  I andan av Haagkonventionen 1954 arbetar Kulturarv utan Gränser för att skydda kulturegendom i händelse av väpnade konflikter, naturkatastrofer och klimat- och miljöförändringar, försummelse, fattigdom eller politiska och sociala konflikter.

Bakgrund

Efter kriget i Bosnien-Hercegovina krävdes akut stöd då förstörelsen av kulturminnen var omfattande och systematisk. Omvärlden insåg snabbt behovet av bistånd till såväl skydds- som utvecklingsinsatser. I Sverige samlades en grupp personer intresserade av kulturmiljövård för att ta initiativ till konkreta åtgärder och ge förslag till finansiering av svensk nödhjälp inom ramen för Sidas utvecklingssamarbete. Grundarna tog fram stadgar och stiftelsens mål formulerades – att “främja bevarande av kulturell egendom i områden som härjats av väpnad konflikt, katastrofer eller på annat sätt hotade samt stimulera lämplig forskning”. Tack vare de 22 grundarnas engagemang, yrkeserfarenhet och samhällspositioner hade stiftelsen från starten 1995 nära relationer till den svenska samhällsförvaltningen och kulturlivet. Att dåvarande presidenten för Svenska Röda Korset, prinsessan Christina, ville stå som grundare och på så vis understryka gemensam sak med humanitärt arbete i allmänhet, var mycket betydelsefullt. Andra grundare var tre före detta kulturministrar, två riksdagsledamöter, före detta och dåvarande riksantikvarien, ordförande för svenska UNESCO-rådet, Svenska Museiföreningen, Kungl. Konsthögskolan och Kungl. Vitterhetsakademin samt biskopen i Stockholms stift.