Kulturarv utan Gränser (KuG)

Kulturarv utan gränser (KuG/CHwB) är en oberoende icke-statlig organisation som grundades i Sverige 1995 efter kriget i Bosnien-Hercegovina. Organisationen verkar för att skydda kulturegendom i händelse av väpnade konflikter, naturkatastrofer, försummelse, fattigdom eller politiska och sociala konflikter. Idag finns vi i Sverige, Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Albanien.

Kulturarv utan Gränser (KuG)

Vårt uppdrag är att främja kulturarvet som en rättighet och en resurs. KuG samarbetar med det civila samhället och institutioner på alla nivåer för att stärka fredsbyggande, främja hållbar socioekonomisk och demokratisk utveckling samt förverkligandet av mänskliga rättigheter.

I presentationen av Kulturarv utan Gränser (PDF) kan du läsa mer om våra mål och aktiviteter (dokumentet är skrivet på engelska).

Senaste inläggen