Vår verksamhet

Under 2021 har styrelsen reviderat Kulturarv utan Gränsers (KuG) strategiska plattform från 2017. Anledningen är en förändrad omvärld, men revideringen syftar också till en nystart av KuG Sverige efter några år med lägre aktivitet från Sverige. Utgångspunkt är KuG:s uppdrag och syfte, att arbeta med kulturarv som aktiv kraft i försoning, fredsbyggande, social och ekonomisk utveckling, Det gör vi genom att skapa kapacitet, medvetenhet och möjlighet att bevara och rädda kulturarv, och ett hållbart nyttjande av kulturarvet.

Vår vision är att alla ska ha rätt att glädja sig åt, ha tillgång till och möjlighet till att engagera sig i kulturarvsarbete i hela dess bredd.

Vi verkar för ett hållbart nyttjande av kulturarv i samhällen som är utsatta för hot av olika slag. Vi vill främja kulturarv som en rättighet och en resurs, och att kulturarv respekteras.

Vill du läsa mer om vår internationella styrelse? 

STIFTELSEN KULTURARV UTAN GRÄNSER INTERNATIONELL STYRELSE (CHwB IB) grundad 2017, består av styrelsemedlemmar från Kulturarv utan gränser i Sverige, Albanien, Kosovo och Bosnien-Herzegovina. Meningen är att ha samlat ansvar över de olika grenarna av Kulturarv utan gränsers stora familj, så att arbetssätt, principer och värdegrund inte rubbas. De olika styrelsernas årsplaner ska studeras och utvärderas. Eventuella konflikter inom gruppen ska kunna lösas av den internationella styrelsen.