Zemaljski Muzej återinvigt efter tre års stängning

Zemaljski Museum Photo_PerKåks
Nationalmuseet i Sarajevo, Zemaljski Muzej är återinvigt efter tre års stängning. Kulturarv utan Gränser och Nationalmuseet har under 15 års tod haft ett framgångsrikt samarbete.

Zemaljski Muzej i Sarajevo är det största i sitt slag på Balkan med onfattande arkeologiska, etnologiska och naturvetenskapliga samlingar och ett vikitgt vetenskapligt bibliotek. Under kriget låg museet direkt i frontlinjen men genom att evakuera samlingarna lyckades personalen rädda dem. Kulturarv utan Gränser började hjälpa museet redan 1996 och har sedan årligen stött museet. Insatserna har gällt utrustning, reparationer av utställningar och byggnad samt vidareutbildning av personal. Förutom insamlade medel har KuG sedan 1999 fått anslag från Sida. En omfattande restaurering av museet pågick under flera år från 2000.

Under 2015 var lanserades kampanjen ”I am the Museum” med syfte att påminna allmänheten om att det viktigaste  museet i Bosnien och Hercegovina har varit stängt i tre år. Syfte och uppnått resultat av kampanjen var att ändra allmänhetens bild av National Museum och att påvisa den ohållbara situation som museets anställda hade. I media, både i världen och den regionala, spreds kampanjen. Ansträngningarna ledde till att museet åter öppnade den 15 september 2015. Kampanjen ”Jag är museet” organiserades av icke-statliga sektorn som en del av projektet för ’Hållbarhet och det civila samhället’ med stöd från det civila samhället och USAID.

Läs mer CHwB BiH

ZMwebsite