Vi står redo att rädda kulturarv

Zemaljski Museum Photo_PerKåks
Zemaljski Muzej, Nationalmuseet i Sarajevo, BiH. Museet ligger vid gatan som under kriget kallades Prickskyttarnas gata och utsattes för svåra granatattacker. Alltsedan KuGs start 1996 i Bosnien och Hercegovina har museet varit ett huvudobjekt. Foto Per Kåks

Vi står redo att hjälpa till med våra entusiastiska experter. Men när vår verksamhet behövs mer än någonsin har Sida-stödet minimerats, skriver Kulturarv Utan Gränsers ledning i ett svar till Birgitta Ohlsson med flera.

Läs mer: Uppsala Nya Tidning