Vi firar 20-årsjubileum!

Kulturarv utan Gränser firar 20 år vilket ska manifesteras på flera sätt genom olika evenemang på Balkan och i Sverige. I Sverige deltar vi i Almedalen, på Bokmässan i Göteborg och vi kommer att ge ut en jubileumsskrift. Kulturarv utan Gränsers tre lokala kontor på Balkan blir dessutom självständiga under 2015.

Kulturarv utan Gränser (KuG) är en svensk ideell organisation som arbetar för att rädda och bevara det materiella och immateriella kulturarvet. KuG bildades i april 1995 som en reaktion på de akuta och omfattande behov av hjälpinsatser som uppstod efter kriget i det forna Jugoslavien och den systematiska förstörelsen av kulturminnen och föremål som följde i krigens spår. Idag är KuG fortfarande verksamma på västra Balkan men också i andra länder. Vi har med åren utvecklat ett arbetssätt som utgår från den lokala nivån där vi använder kulturarv som ett redskap för att stärka identitet och självkänsla hos människor som utsatts för krig eller förtryck.

Skydd och bevarande av kulturarv är av enorm betydelse för utvecklingen av varje samhälle. Sedan grundandet 1995, har Kulturarv utan Gränser arbetat med kulturarv som en aktiv kraft i försoning och fredsbyggande samt för den sociala och ekonomiska utvecklingen i länder runt om i världen”,
säger Ing-Marie Munktell, ordförande i Kulturarv utan Gränser

Kulturarv utan Gränser har ett sekretariat i Stockholm och tre lokalkontor på västra Balkan som under 2015 att bli fristående juridiska stiftelser. De kommer att fortsätta sitt arbete med följande inriktning:
• Albanien arbetar med regionala restaureringsläger på Balkan, museisamarbete och det kommunistiska arvet i regionen,
• Bosnien och Hercegovina arbetar med restaureringsprojekt och regionala museinätverk,
• Kosovo har fokus på att använda kulturarvet för att främja allmänhetens deltagande i samhället och skapa lokal utveckling och försoning.

Kulturarv utan Gränser kommer att fortsätta sin gärning med att förbättra villkoren och möjligheterna för människor att uppleva kulturell frihet och mångfald. Vi fortsätter att använda kulturarv som ett verktyg för att främja mänskliga rättigheter, fredsbyggande och demokratisk utveckling och med dessa utgångspunkter inleder vi samarbeten i nya geografiska områden där vårt arbetssätt kring kulturarv är nödvändigt.