Kosovo:Turistinformationscenter öppnar i Gjakova

Från och med den 15:e September 2014 öppnar ett turistinformationscenter i staden Gjakovas historiska del ”Grand Bazaar”, som ligger nära Hadum moskén. Turistinformationscentret öppnas med stöd av kommunen Gjakova samt ’Kulturarv utan Gränsers’ kontor i Kosovo. I samband med öppnandet hölls en ceremoni där borgmästaren Mimoza-Kusar-Lila inledde ceremonin med ett öppningstal. Hon påpekade anledningen till turistinformationscentrets tillkomst, att sätta Gjakova på turistkartan.

http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/gjakova-tourist-office-01.jpg

”Detta är den största basaren på hela Balkan och är särskilt värdefull. Här återfinns moskén, ’Tekke’-templet och kyrkan vilka tillsammans speglar den albanska nationens värderingar”. Mimoza Kusari-Lila påpekade att ”man vill inte ha importerade souvenirer på denna plats, utan endast souvenirer tillverkade för hand av våra egna hantverkare”.  När det gäller den ekonomiska utvecklingen menar hon att kommunen Gjakova har avsatt en fond för såväl små som stora företag.

Sali Shoshi, chef för KuGs Kosovo-kontor, välkomnade det nya turistinformationscentret å Kulturarv utan Gränsers vägnar. Han underströk att investeringarna i  Gjakovas kulturella och historiska arv kommer fortlöpa med tanke på Gjakovas rika kulturarv.

http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/gjakova-tourist-office-05.jpg

http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/gjakova-tourist-office-07.jpg