Sverige: Ny ordförande i KuG

Ing Marie Munktell brinner för att förmedla kulturarv till en bred publik och har arbetat aktivt inom KuG med museisamverkan på Balkan under 14 års tid

Ing Marie Munktell tillträdde som ordförande den 5 september 2013

Ing-Marie Munktell är disputerad medeltidshistoriker med 30 års erfarenhet av museiarbete i ledande ställning. Som chef för Museum Gustavianum/Uppsala universitetsmuseum har hon medverkat till flera internationella nätverk för universitetsmuseer.

Ing-Marie Munktell ser stora möjligheter i att överföra KuG´s erfarenheter från Balkan till nya områden. Hon känner starkt engagemang och stor ödmjukhet inför sitt nya uppdrag som KuG´s ordförande.