Syrien: äldre generationen berättar inte längre, de yngre lyssnar inte

Projektet al – Hakawati – Sagoberättaren bidrar till att bevara och sprida ett av Syriens immateriella kulturarv , traditionellt muntligt berättande, med stöd av Svenska PostkodLotteriet . Dessa berättelser ses som en potentiell gemensam nämnare för solidaritet över etniska , geografiska och religiösa gränser . Projektet bygger på samverkan mellan KuG och Hakaya nätverket som representeras av den Arab Education Forum (Jordanien), Arab Resource Collective for Popular Arts – Al Jana (Libanon) , och Al-Balad teatern (Jordanien) tillsammans med Fabula storytelling (Sverige) . Hakaya är ett nätverk av 13 organisationer och grupper med en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med berättande i MENA-regionen .

Syria_boys

I en tid då syrierna lider av flykt och förstörelse var vi rädda för att det skulle vara olämpligt att tala om traditionella berättelser . Men folk är ivriga att komma ihåg och berätta och hittills 7 syriska forskare spelat in över 100 berättelser från syriska flyktingar i Libanon och Syrien . Det är värt att notera att inga av dessa berättare är professionella, och många av de berättelser som samlats är viktiga personliga vittnesmål. Många berättare är unga människor som skyndade sig att be de äldre om historier att berätta framför kameran.
Enligt Hisham Kayed , al-Jana ”det här projektet är svårt eftersom folk är rädda för att tala med personer de inte känner . Valet av traditionella berättelser har gjort det lättare att arbeta, eftersom de upplevs som neutrala”.

Old-woman
Woman

Paul Matar , huvudforskare för projektet , säger: ” Jag fann berättelserna mycket originella, mycket olika de libanesiska, trots de två ländernas förväntade gemensamma arv. Vad som slog mig mest var mångfalden av traditioner i berättelserna, den speglar mångfalden i Syrien. ”

Det har visat sig att personer inom åldersgruppen 30-50 år är de som ställer upp med sina berättelser: den äldre generationen berättar inte längre talar och de yngre lyssnar inte. Enligt Serene Huleileh , chef för AEF, ”det här är ett bevis på vikten av detta projekt just nu eftersom den generation som fortfarande minns och har incitament att berätta fortfarande är ung och motiverad. Hakawati projektet kan se till att dessa berättelser är inte bara bevaras utan också förs vidare. ”

Projektet al-Hakawati genomförs med medel från Svenska Postkodlotteriet.

logo2b