Syrien: 60 berättelser insamlade

Projektet Al-Hakawati – historieberättaren är just nu i insamlingsfasen och den grupp på ca 10 unga syriska intervjuare som utsågs i februari har redan samlat in ca 60 berättelser. Många av dem är välkända “klassiker”, men vi har också fått in material från grupper som tidigare inte varit så intresserade av att förmedla sina berättelser. Fördelningen mellan kvinnliga och manliga informanter är ungefär jämställd, men en överraskning är att alla generationer är representerade och ungefär en fjärdedel är ungdomar (12-19 år).

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser inledde i januari ett projekt för insamling, bevarande och förmedling av folksagor bland syriska flyktingar i Libanon med stöd av Postkodlotteriet.

Huvudmålet med projektet är att ta fram en tvåspråkig antologi (engelsk-arabisk). Denna kommer från och med januari 2015 att lanseras i Sverige och i MENA regionen (Middle East-North Africa region) tillsammans med en berättarföreställning med historier ur antologin i samarbete med Fabula Storytelling berättarkompani och nätverket Hakaya. De senare samarbetar också med CHwB i insamlingsfasen samt i produktionen av antologin.

En vandringsutställning kommer att tas fram och den kommer ställas upp i anknytning till föreställningen. Boken kommer att delas ut gratis i samband med utdelningstillfällena.

Projektet stöds med medel från Postkodslotteriets Kulturstiftelse
logo2b