Syrien: nytt projekt om muntligt berättande

Den 1 januari 2014 påbörjade Kulturarv utan Gränser, ett nytt projekt vars fokus är bevarandet av ett av Syriens immateriella kulturarv, nämligen traditionen av muntligt historieberättande. Projektet heter al-Hakawati som betyder just historieberättaren och det stöds av Svenska PostkodLotteriet.


Grundtanken med projektet är att nedteckna ett antal berättelser i en tvåspråkig (arabisk-engelsk) antologi för att säkerställa att berättelserna bevaras, förblir tillgängliga och kan spridas utanför sin direkta målgrupp.

Distribution och lansering av antologin kommer ske i samband med en vandringsutställning som ska visas i Sverige och i regionen kring Syrien, samt med historieberättare som kommer göra ett urval av historierna levande i en kontext där de kan komma till nytta för en publik som har stort behov av den typen av distraktion som både underhåller och återknyter till ett gemensamt kulturarv. Liknande aktiviteter planeras i Sverige i områden där många personer ursprungligen kommer från Syrien.

Ett tydligt syfte och förväntad effekt är ökad kunskap om den egna historien och kulturell tillhörighet vilket ofta leder till ökad självkänsla och mer grundad egen identitet som i sig utgör en bra bas för att förstå och acceptera olikheter.
Genom att lyfta fram kulturarvet med historieberättandet som en gemensam nämnare för samhörighet över etniska och religiösa gränser bidrar projektet till ökad förståelse och förhoppningsvis försoning i en post konflikt situation.

Kulturarv utan Gränser har mottagit 2,4 miljoner kronor i stöd av Svenska Postkodlotteriet för projektet al-Hakawati.

logo2b

Svenska PostkodLotteriet får sina intäkter från lottförsäljning och delar ut hela vinsten till ideella ändamål. En miljon prenumeranter deltar i Lotteriet som sedan starten 2005 har delat ut 3,8 miljarder kronor till Lotteriets förmånstagare.

Läs mer om PostkodLotteriet