Stå upp för Ukraina och bevarandet av Ukrainas kulturarv!

Kulturarv utan gränser (KuG) fördömer invasionen av Ukraina och uppmanar Ryssland att respektera 1954 års Haagkonvention och ukrainarnas rätt till sin historia och sitt kulturarv.

KuG förfäras över alla förluster i människoliv, människors liv och hem som slås i spillror och alla som tvingas på flykt.

KuG känner stor oro för att Ukrainas kulturarv skadas och förskingras för all framtid. Ryssland har ratificerat konventioner till skydd för kulturarv, främst Unesco:s Haagkonvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och Unesco:s Konvention om Skydd för Världens Kultur- och Naturarv. Det innebär att Ryssland i händelse av konflikt åtagit sig att skydda kulturarv.

De rapporter som når oss inifrån det krigsdrabbade Ukraina handlar dock tvärtom att Ryssland hotar och förstör kulturarv. Att Ryssland avsiktligt förstör Ukrainas kulturarv och vill skriva om landets historia är ingenting mindre än ett brott mot hela mänskligheten. Vi uppmanar den ryska statsledningen att leva upp till sina löften och respektera konventionerna och ukrainarnas rätt till sin historia. Ryssland har ett ansvar för att Ukrainas kulturarv skyddas och bevaras i denna krigssituation.

KuG kommer agera för att skapa uppmärksamhet kring Rysslands utomrättsliga agerande och att ett ordnat omhändertagande av skadat kulturarv börjar planeras.

Vi uppmanar alla som vill bidra att i detta läge stödja den fond som Stiftelsen Nordiska museet startat (nordiskamuseet.se).

Läs även