Restaureringsläger i Kosovo och Albania avslutade

RRC Gjirokastra2015

De två restaureringslägren är klara efter tio dagars intensivt arbete med museiföremål och byggnader. Sammantaget deltog 30 studenter och unga yrkesverksamma från Albanien och västra Balkan som samlats i världsarvsstaden Gjirokastra i södra Albanien för tio dagar av intensiv träning och praxis när det gäller bevarande och förvaltning av kulturminnen.

Parallellt med lägret i Gjirokastra, deltog en annan grupp med 15 studenter och yrkesverksamma som deltog restaureringslägret i Mitrovica i Kosovo.

Mitrovica 3 Rest camp sep2015Anledningen till att man valt att ha läger på Museum of Mitrovica är att museet förvaltar en av de viktigaste samlingarna i Kosovo. Dessutom är Mitrovica en stad som erbjuder en mix av albanska, serbiska, turkiska och romska kulturella och religiösa influenser. Deltagarna arbetade praktisk med bevarande av museets föremål, och med olika metoder för dokumentation samt hade föreläsningar i ’interpretaion, alltså tolkning av föremål och hur man kan sätta in ett föremål i ett sammanhang.

Regional Restoration Camps (RRC) organiseras av Kulturarv utan Gränser Albanien (CHwB Albania) och erbjuder föreläsningar och praktiskt restaurering och byggnadvård, med av traditionella material och tekniker.