Restaureringsläger i Rogljeva, Serbien och Gjirokastra, Albanien pågår

Det är de 21 och 22 byggnadsvårdslägren i ordningen, sen KuG startade restaureringsläger på Västra Balkan.

getting ready
Lägerteamet på KuGs kontor i Albanien klara med alla förberedelser.

Deltagarna arbetar i världsarvsstaden Gjirokastra i södra Albanien. Deltagarna blandar teori och praktik, föreläsningar och praktiskt arbete med restaurering av kulturhistoriskt intressanta byggnader, där restaurering sker med traditionella material och tekniker. Teori och föreläsningar kommer att diskutera tolkning och hantering av kulturarvets och museernas roll. Restaureringslägret pågår i 10 dagar med föreläsningar och presentationer, praktiska övningar och arbete på kulturhistoriska monument och byggnader under professionell handledning.

 

Removing-stones-slates-from-the-roof-of-the-entrance-door-1024x685    Rogljevo2014
21:a lägret i Gjirokastra, Albanien och 22:a lägret i Rogljevo, Serbien.

2015 genomförs fyra Regional Restoration Camps  på Västra Balkan i KuGs regi:

21st Camp: Gjirokastra, Albania / 9 – 20 May
Themes: Building conservation / heritage management / interpretation

22nd Camp: Rogljevo, Serbia / 9 – 20 May
Themes: Building conservation / heritage for development  / interpretation

23rd Camp: Gjirokastra, Albania / 9 – 20 September
Themes: Building conservation / heritage management  / interpretation
Application deadline: 10 July

24th Camp: Mitrovica, Kosovo / 9 – 20 September
Themes: Conservation of movable objects / interpretation
Application deadline: 10 July