Västra Balkan: Byggnadsvårdsläger 2014

slika_79.387

Restaureringslägren är tillbaka 2014 och arrangeras i
Albanien
Bosnien och Hercegovina
Kosovo
Serbien

Mer information och anmälan.