Restaurering av Ferhadija moskéen klar

Islamska församlingen i Sarajevo och CHwB har avslutat arbetna med restarering av väggmålningar.


Kulturarv utan Gränser har tillsammans med den Islamska församlingen i Sarajevo avslutat restaureringen och återställande av väggmålningarna i Ferhadijamoskéen i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Detta uppdrag som började 2011 var det första större icke biståndsfinansierade projekt som Kulturarv utan Gränser fått. Projektet har också ökat och stärkt kunskap kring restaurering bland unga yrkesverksamma i Bosnien och Hercegovina.

Moskén invigdes den 9 juli 2013.

Takdekoration före restaurering.
Takdekoration före restaurering.

Takdekoration före restaurering.

Efter restaurering.
Efter restaurering.

Efter restaurering.