Nyhetsbrev hösten 2021

Hej alla vänner till KuG!

Vi tror och hoppas att ni är intresserade av att veta vad som händer och nu har vi som sitter i styrelsen en del att rapportera. Detta nyhetsbrev betyder inte att vi inte ska ses och samtala, bara att det inte går att sia om när det blir möjligt under fortsatt pandemi. Styrelsen har i princip träffats en gång i månaden från september 2020 för att tillsammans arbeta fram hur vi ska arbeta de närmaste åren. Nu har vi en strategi för de närmaste åren och en verksamhetsplan kopplad till den. Målet är att återuppbygga en verksamhet i Sverige vilken gör det möjligt att anställa en kanslichef i alla fall på deltid senast från 2024. Vi försöker få i gång aktiviteter, öka den externa kommunikationen, öka kassaflödet och få i gång projekt som kan bära administrativa kostnader. Detta bygger på att vi är en fulltalig styrelse med medlemmar som alla kan utföra visst arbete mellan styrelsemötena och inrättar arbetsgrupper, med även andra än bara styrelsemedlemmar, för att få i gång externt finansierade projekt som kan generera medel till en kanslichef. På aktivitetssidan kan noteras en inledande kontakt med Reportrar utan gränser om samarbete, planering av möte med Stiftelserna på Balkan, arbete med omvärldsanalys inkl. samarbetspartners/finansiärer, kontakter med länsmuseerna om samverkan rörande experter/kompetensutveckling, med mera. Strategic framework har setts över och uppdaterats, men grunden är givetvis densamma fortfarande. Nämnas bör också att vi sökte, men fick avslag, på en fortsättning på projektet i Palestina, och kommer fortsätta söka medel. En skrivelse har skickats till Europa Nostra med anledning av att Decáni klostret i Kosovo hamnat på deras lista över de sju mest hotade kulturarven. Vi inväntar svar. Vi har avvecklat lokalerna på Sabbatsberg, och det som ska arkiveras kommer att lämnas till ATA under hösten, visst arbetsmaterial förvaras hos styrelseledamöter. Resterande upplaga av syriska sagor har skänkts till Rinkebyskolans bibliotek och SWEDO, och övrig litteratur kommer att där möjligt skänkas till museibibliotek. Från och med 1 juli 2021 är vi lösta från hyreskontraktet och har nu en postbox, allt för att minska på våra omkostnader. Tyvärr kämpar vi fortfarande med registreringen av sittande styrelse hos länsstyrelsen. Bland annat har länsstyrelsen efter 25 år fått för sig att stadgarna ska tolkas på ett annat sätt. Detta innebär ett stort problem bland annat när vi söker stöd och projektfinansiering, samt i förvaltningen av stiftelsens ekonomi. Den 9 augusti 2021 skickades en skrivelse in till länsstyrelsen i syfte att reda ut vad som är problemet och hur det kan lösas. En ny och mer tillgänglig hemsida håller på att tas fram med stöd av en konsult. Förvaltningen av den kommer framöver att skötas av Västergötlands museum. Vi är också på gång med att uppdatera hemsidestexterna om KuG, och vi kommer då och då att ta fram ett Nyhetsbrev som läggs ut på hemsidan. September 2021 Styrelsen för Kulturarv utan Gränser

KuG Nyhetsbrev 1, sep 2021