Nordiska museer startar ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseerna och museer i Sverige och Norden. I första hand ska det finansiella stödet gå till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev, för att återuppbygga museet så fort som möjligt och säkerställa samlingarna.

Insamlingen riktas både till institutioner och privatpersoner och sker på:

Bankgiro: 5475-9758
Swish: 1236280424
Märkes: Insamling till Ukraina

Läs mer

Nordiska museer startar ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv (nordiskamuseet.se)