Minnesord

Bengt O.H. Johansson

Arkitekturhistorikern, professor emeritus, Bengt O.H. Johansson, Stockholm, har lämnat oss i en ålder av 86 år. Vi sörjer med de närmaste anhöriga som är hustrun Kerstin, barnen Simon och Bente, barnbarnen, samt systern Anna-Greta.

Bengt O.H. hade ett långt och verksamt liv inom Kulturarvssektorn, som Arkitekturmuseets förste chef, som länsantikvarie i Kalmar och i Stockholms län, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet och departementsråd på Kulturdepartementet. Efter pensioneringen, under senare delen av hans liv, tog det ideella engagemanget i Stiftelsen Kulturarv utan Gränser en stor del av hans tid och krafter.

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser (KuG) bildades 1995 som en reaktion på Balkankriget och den enorma förstörelsen av kulturarv i de krigförande länderna. Allt från första början satt Bengt O.H. med i styrelsen och lade tillsammans med f.v. riksantikvarien Margareta Biörnstad fast dess verksamhetsmål och inriktning. Kärnan i arbetet är, och har varit, att rädda katastrofdrabbat kulturarv till eftervärlden och samtidigt finna former för att göra detta upprustningsarbete till en del i försoningsprocessen de stridande parterna emellan.

I ett bredare perspektiv innebar KuG en utvidgning av kulturarvsengagemanget från det nationella till det globala, något som blev angeläget för Bengt O.H.´s expansiva sinnelag. De första, brett uppmärksammade restaureringsinsatserna gällde det sargade osmanska arkitekturarvet i Bosnien och Kosovo, och där hade Bengt O.H. en alldeles egen ingång. En av hans många betydande arkitekturhistoriska studier gällde den svenska diplomatiska miljön i Istanbul under 1700- och 1800-talen, Svenska Palatset i Konstantinopel (1968).

I mer än 25 år drev Bengt O.H. med kraft arbetet i styrelsen, ett stort antal av dem som ordförande. Vi som har medverkat i styrelsen har under alla år kunnat luta oss mot Bengt O.H.´s kloka råd. Med värme och generositet har han följt KuG´s arbete också under de sista 10 åren, trots sviktande hälsa. Saknaden är stor. Vi är alla djupt tacksamma att ha fått vara och verka i hans närhet.

 

 

Christina von Arbin

Andreas Heymowski

Sven-Erik Köhlin

Ing-Marie Munktell

Johan Mårtelius