Kosovo: Akuta arbeten på Rekathati-huset i Prizren

Familjen Rekathati’s hus i Prizren har valt ut för restaurering inom programmet ’Program of Emergency’ där totalt 50 kulturarvsbyggnader i Kosovo ingår. Byggnaden är  listad som ett kulturhistoriskt viktigt monument inom landets arkitektoniska arv och är upptagen i förteckningen List of Cultural Heritage och erhåller tillfälligt skydd av Ministry of Culture, Youth and Sport of the Republic of Kosovo. Läs merRekathati-04-1024x628