Kenya: ‘Youth for Peace’ projektet startar år 2015

IMG_0398

Youth for Peace (Y4P) är ett projekt i Kenya som påbörjas år 2015. Projektet riktar sig till unga personer och syftar till att lyfta fram kulturarvet som en viktig del av fredsbyggande. Genom ’Youth for Peace’ får unga personer möjlighet att engagera sig genom olika aktiviteter i syfte att främja traditionella afrikanska kulturer. Detta ska i sin tur bidra till fredsutveckling i Kenya.

IMG_

Youth for Peace är till för att kompetensutveckla unga personer i Kenya. Konst och kreativitet kommer vara centrala faktorer i främjandet av fred och demokrati. Youth for Peace syftar även till att stärka museinätverket och olika fredsklubbar i Kenya.

Samarbetspartner:

Community Peace Museums Heritage Foundation (CPMHF)

cpmhf