’Journeys of Peace’ – avslutande workshop i Nairobi

Den svenska ambassadören i Kenya, Johan Borgstam, deltog i den sista workshopen av Journeys of Peace. Mötet hölls på Mtaani University, även känd som ”University of the Slums”, i den kenyanska huvudstaden Nairobi. Han gratulerade båda parter, Kulturarv utan Gränser och Community Peace Museums Foundation.

Ambassador-JoP-”Jag välkomnar de försök att involvera kenyanska samhällen i fredsbyggande. Jag är ödmjuk inför arbetet eftersom det ni försöker uppnå görs i ett extremt svår sammanhang. Ert arbete är viktigare än någonsin”, sa ambassadören Johan Borgstam.

Han belyste de utmaningar som Kenya står inför, bland annat demokrati, mänskliga rättigheter och spänningar mellan etniska grupper. Han prisade utställningen Journeys of Peace för ”att skapa kunskap i samhället om andra samhällen. Vad som göder misstanke om andra samhällen och kulturer är okunnighet. Okunskap föder hat. Det blir svårt att förakta och hata människor när du känner dem.”

Journeys of Peace har sett av mer än 4000 personer i Kenya via en vandringsutställning, i kombination med diskussioner och utbildningstillfällen. Kvinnor, barn och män från olika regioner utforskar gemensamma traditioner, fredsbyggande och arv genom föremål, miljö och immateriella tillgångar såsom sång och mat. Effekterna av projektet har varit betydande och steg mot fred har uppnåtts.

Journeys of Peace är finansierad av Svenska Institutet.