KuGs fredsarbete till USA

AAAconf-helbildDiana Walters, konsult för KuG, Munuve Mutisya, projektledare CPMHF, Kenya och Tanja Cvjeticanin, ordförande i Balkan Museum Network.

I april var Kulturarv utan Gränser inbjuden att presentera sitt fredsbyggande arbete på  American Alliance of Museums conference i Atlanta, Georgia.

Munuve Mutisya, projektledare för Community Peace Museums and Heritage Foundation i Kenya och Tanja Cvjeticanin, ordförande i Balkan Museum Network, förespråkare för social rättvisa, integration och fredsbyggande i postkonfliktländer, diskuterade både utmaningar och framgångar inom museer vid en paneldebatt på konferensen. En tredje medlem av panelen var Irina Zadov från Jane Addams-Hull House Museum, Chicago. Debatten leddes av Diana Walters, från Balkan Museum Network och konsult för KuG.

Konferensen var välbesökt och den livliga diskussionen om museer, kulturarv och fred visar att detta arbete är aktuellt och har effekt. En utställningsmonter belyste den mångfald av åsikter och synpunkter vilket visar att det finns många sätt att bygga fred.

Kulturarv utan Gränser deltagande stöddes av Svenska ICOM och AAM