Sverige: KuGs generalsekreterare i SR Studio Ett

Hur kan kulturarvet bidra till fredsuppbyggnad efter ett krig där planmässig förstörelse av kulturarvet skett?

KuGs generalsekreterare Annika Magnusson intervjuas i Sveriges Radio Studio Ett och berättar hur Kulturarv utan Gränser har arbetat på Västra Balkan och för Syrien. Qaisar Mahmood från Riksantikvarieämbetet medverkar också.


Sveriges Radio Studio Ett, 29 juli 2014. Intervjun startar vid 1 h 20 min, och varar i 10 minuter. www.sr.se