KuG prisbelönt för internationellt samarbete i Västra Balkan

CHwB-awarded
Lejla Hadzic, chef för CHwB Albania, tar emot Grand Award från the Society of Conservation i Serbien.

Kulturarv utan Gränser har fått ytterligare ett erkännande av sitt arbete. Denna gång erhöll KuG Grand Award från Society of Conservators i Serbien med följande motivering:

”Exceptionell skyddsinsatser för både det materiella  och immateriella kulturarvet , popularisering av det varierande serbiska kulturarvet  och särskilt för utveckling av ett internationellt samarbete för att sammanföra olika aktörer i processen för skydd av kulturarvet i sin helhet”.

Kulturarv utan Gränser nominerades av Bosiljka Tomasevic, en viktig partner och ansvarig arkitekt vid ’Institutet för skydd av monument’ i Serbien.
Detta är första gången de ger utmärkelsen till någon utanför Serbien, främst för KuGs arbetet med de regionala restaureringslägren, muntligt kulturarv och för den sociala och ekonomiska utvecklingen i Negotin och arbetet med restaurering av en äldre vinkällare där.

Detta är en fantastisk bevis på bra relationer både i regionala termer och i termer av statliga / icke-statliga insatser på området för kulturarvet. Framstegen på området skulle aldrig vara möjligt utan kontinuerligt stöd från Sveriges ambassad i Albanien och i Serbien.