KuG 1995-2015: 20 års utveckling och expansion

Booklet-Bridges-to-the-Future-Nov2015
Tryckningen av denna skrift har möjliggjorts tack vare stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.

 

KuG firar 20-årsjubileum i år och sammanfattar sin verksamhet och vad organisationens åstadkommit under dessa första två decennier. Läs om vårt arbete i vår nya publikation ’Bridges to the Future’. Nu fortsätter arbetet i Västra balkan med tre självständiga kontor och KuG satsar på nya geografiska områden att verka i.

KuGs övertygelse är att kulturarvet är av avgörande betydelse för att säkerställa att respekten för mänskliga rättigheter upprätthålls och integreras i fredliga demokratiska samhällen. Dagens konflikter är ofta starkt påverkad av politiska agendor som betonar kulturella skillnader. KuG vill fokusera på att vända den här frågan till kulturarvet som ett verktyg för att återuppbygga samhällen. Aktivt engagemang för kulturarvet är ett beprövat sätt att främja ömsesidig respekt och förståelse, samtidigt hjälpa till att minimera risken för framtida konflikter.

 

 

CHwB_Anniversary20years