Brev till Europa Nostra

Med anledning av att Europa Nostra  har placerat klostret Manastir Visoki Decâni/Manastiri i Decanit i Kosovo på listan över de mest hotade kulturarven i Europa List of 7 most endangered Heritage Sites in Europe skrev Kulturarv utan Gränser Sverige (KuG) i maj 2021 ett brev till Europa Nostra. Syftet var att be Europa Nostra informera om sina överväganden och bakgrunden till detta beslut. Frågan lyftes redan i december 2020 av Kulturarv utan Gränser  Kosovo, då berörda kulturarvsorganisationer i Kosovo inte hade inbjudits att delta i diskussioner inför beslutet att placera klostret på listan. Kulturarv utan Gränser Kosovo hade ett möte med Europa Nostra i februari 2021, men det ledde inte till nya överväganden eller en omvärdering. KuG Sverige har trots en påminnelse i augusti, ännu inte fått något svar från Europa Nostra.

Brev till Europa Nostra