Bilder från Palestina

Om du hör ordet “Palestine”, vilka bilder ser du framför dig? Kanske får det dig att tänka på det Heliga landet, eller ett landskap med platta hus, olivträd, och får som betar i oländiga berg – eller kanske ser du soldater, ungdomar som kastar stenar, eller militära checkpoints. Oavsett, är risken att bilden blir en stereotyp. Bilder är starka och kraftfulla -”en bild säger mer än tusen ord”, och bidrar till att befästa stereotyper.

Projektet ”Bilder från Palestina” syftar till att lyfta fram nya och fler röster och bilder från Palestina, i detta fall Bethlehem. Projektet genomförs i partnerskap mellan CHwB Sweden och Centre for Cultural Heritage Preservation (CCHP). Bilderna – kortfilmer – görs av en liten grupp kvinnor mellan 11 och 65 år som berättar om sitt kulturarv och sin vardag i dagens Palestina. Filmerna görs med hjälp av enkla telefoner och teknik som ger deltagarna möjlighet att utveckla sina berättelser i andra medier. Genom filmerna får vi ta del av kvinnornas liv i dagens Palestina – inte en stereotyp.

Beya, en av deltagarna, säger ”Att närma sig begreppet kulturarv – och mer specifikt det palestinska kulturarvet –utifrån vår egen personliga bakgrund och erfarenhet har varit en mycket utmanande övning för mig. Det hjälpte mig att ompröva och förstå hela dess omfattning och. Det fick mig att inse hur viktigt det är för ungdomen att förstå vad , kulturarv är, personligt, politiskt och en gemenskap.

Irene, en annan deltagare, ursprungligen från Frankrike, säger att ”genom denna kortfilm vill vi berätta om Palestinas rika matkultur genom att fånga dess ljud, lukter och variationer.Kunskaperna att göra kortfilmer är roliga, intressanta och en gemensam aktivitet för samtliga deltagare. ”Vi lärde oss först att ta bilder, därefter att skriva ett manus och slutligen att redigera. Varje dag vi träffades var ett nöje, att få dela idéer samtidigt som vi lärde oss.”Livet i Betlehem, och därmed projektet, har påverkats av Covid 19, och projektet har därför förlängts för att säkerställa alla deltagares säkerhet. Vi tackar vår finansiär, Svenska institutet, för deras samarbete under denna utmanande tid. Men .. vi planerar att slutföra projektet snart. Så följ länken och titta på detta några underbara bilder från Palestina!

Beya1