BiH: Nytt anslag från EU till ”Make it yours” – för ökad medvetenhet

Projektet ” Make it yours!” har fått förnyad finansiering av Europeiska Unionen med  €238,736 och startade den 1 juni 2014. Projektet är inspirerat av informationskampanjer som redan genomförts av CHwB Albanien och CHwB Kosovo, och är utvecklad kring Kulturarv utan Gränsers värden för främjande av fred och försoning.

Projektet i sin helhet syftar till att medborgare i Bosnien och Hercegovina, uppmuntras att öka sin delaktighet, men också konfronteras med vanliga fördomar och missförstånd av begreppet kulturarv. I projektet ingår utbildning om den historiska miljön, som belyser minnet av första världskriget och färdvägen av kronprins Franz Ferdinand innan han blev attackerad.

Kulturarvet hänvisar till det kulturella arvet från tidigare generationer, ett arv som vi ofta vill identifiera och bevara, eftersom det stärker vår kulturella identitet och känsla av vilka vi är som ett folk. Kulturarv påverkas av politik och styrs av rådande samhällskrafter. Genom projektet ”Make it Yours!” uppmuntras att se händelsen från en annan vinkel.

Projektet skulle syfta till att använda den pågående processen för restaurering av Isa-bey hamam och engagera ett stort utbud av aktörerna för att utmana sina åsikter om erkännande (eller icke-erkännande) av kulturarvet som vår gemensamma resurs. Utöver detta, och samtidigt bedriva medborgare i olika yrken, i åtgärder, såsom puts, hugga timmer, murverk, ska vi ge en annan inblick i vad som är ett monument, som bidrar till utbildning och en annan tolkning, alltså olika personliga relationer till ett monument.

En titt in i minnena av den senaste tidens förstörelse (med början från Vijecnica Library Building), liksom den historiska utvecklingen, skulle en särskild berättelse utvecklas med gymnasieelever för att utveckla sin känsla för ett gemensamt ägande och respekt.

En viktig del av att förstärka den aktiva engagemang och en dialog om platserna är införandet av frivilliga från en amerikansk Alumni organisation, som skulle vara aktivt engagerade i utökat arbete med elever från gymnasieskolor i Sarajevo och östra Sarajevo.
Eleverna skulle arbeta med att tolka en del av Miljacka floden fasad, från Vijecnica (City Hall) Biblioteket, och slutar med Museum of Sarajevo.
De projektmål:
• För att utmana den rådande begreppet kulturarv som tillhör en viss etnisk grupp.
• För att skapa en gemensam, säker mark och underlätta en öppen dialog och utbildning om kulturarvet.
• Att engagera olika sociala grupper i kulturmiljövård och att undersöka rådande attityder om det gemensamma men ändå tydlig och skiftande historiska miljö.

Genom det här projektet avser KuG att öka allmänhetens inflytande och medvetenhet om kulturarvet och föra en dialog om kulturarv, kultur och identitet.
Partner i projektet är: Bosniska institutet – Adil Zulfikarpasic Foundation och US Alumni Association i Bosnien och Hercegovina.

Ett upptaktsmöte med projektpartners hölls den 10 juni 2014 på KuGs BiH kontor i Sarajevo. Under mötet, diskuterade KuG, The bosniska institutet – Adil Zulfikarpasic och Foundation USA Alumni Association i Bosnien och Hercegovina, de huvudsakliga målen och aktiviteterna i projektet; analyserade verksamhetens mål, arbetsplan, utmaningar; projektledning, rapportering och förfaranden för offentlig upphandling.