Bidra till bevarandet av Ukrainas kulturarv

Vi går mot den tredje vintern i Ukraina under Rysslands invasion. I den ryska krigsföringen ingår att försöka bryta ner försvarsförmågan genom att skada den ukrainska identiteten. Det ukrainska kulturarvet har sålunda varit ett utpekat mål för den ryska aggressionen redan från början. Enligt bekräftade uppgifter från UNESCO så har 238 kulturhistoriska platser skadats, men det finns uppgifter om mångdubbelt fler skadade kulturarv i stort sett i hela landet, inte bara vid fronten.

Ukrainarna själva har snabbt insett behovet av att värna sitt kulturarv. Trots sin svåra situation har de ändå vidtagit oerhörda åtgärder för att skydda kulturarv: packa in, packa ned och föra undan. Kulturarvsprofessionella och volontärer arbetar också med att dokumentera stölder och skador dels för att den ryska staten ska kunna ställas inför rätta efter kriget, dels för att återuppbyggnad snabbt ska kunna komma i gång. Dessa modiga människor förtjänar både vår beundran och vårt fortsatta stöd i ord och handling.

Kulturarv utan Gränser planerar även i år att skicka bistånd till våra kollegor i Ukraina. Stiftelsen bidrar med 12 000 kronor till Majdanmuseet för inköp av utrustning, material mm. Tillsammans med länsmuseerna i Jämtland, Västergötland, Bohuslän, Blekinge och Örebro  blev det närmare 100 000 kr för utrustningsstöd och transporter 2022.

Vi välkomnar att fler bidrar till årets gåva och kommer att dubbla bidragen till 50 000 upp till 100 000 SEK. Använd KuG:s bankgiro: 5036-4710 och skriv Majdan-museet. Vi behöver ert bidrag eller information om att hur mycket ni avser ge före den 15 december för att kunna lägga in i julgåvan.

Se även