Albanien & Kosovo: Restaureringsläger 13-27 september

startbild_nI helgen startade det 19: e restaureringslägret i världsarvsstaden Gjirokastra (Albanien) och det 20:e i Mitrovica (Kosovo). I Gjirokastra kommer man främst att fokusera på byggnadsvård, restaurering och tolkning. I Mitrovica kommer man att arbeta med bevarande av föremål, konservering och tolkning av olika museiobjekt.

De regionala restaureringslägren på Balkan har som mål att medvetandegöra frågor kring kulturarv, säkra regional hantverkskunskap och restaurera kulturhistoriska byggnader med traditionellt bygghantverk.

10176093_668820593155934_1883973313868636796_n

GJIROKASTRA, Albanien (13 – 27 SEP) 19:e lägret

Praktiskt arbete:

 •     Dalipi house – fasad
 •     Vaso Naka house – restaurering av entréport och tak
 •     Qemo Lani, bazaar shop – putsarbete
 •     Selami Kore house – putsarbete

Föreläsningsteman:

 •     Gjirokastra som en del av albanskt kulturarv
 •     Restaurering av kulturarvet – introduktion
 •     Introduktion till tolkning/interpretation
 •     Principer och verktyg för dokumentation
 •     Historiska byggnaders kulturvärde
 •     Miljöpåverkan – argument för användandet av organiska material
 •     Kalkputs
 •     Lerbygge och lerputs
 •     Traditionellt bygghantverk
 •     Sten som byggnadsmaterial
 •     Timmer som byggnadsmaterial; lagning av timmerskador
 •     Tolkning av historiska platser – teori, praktisk tillämpning, användningsområde och relevans.
 •     Det historiska stadslandskapet
 •     Kulturarvsbevarandets ekonomiska vinst
 •     Teckningskurs i Skenduli House

 

1355796419_n
MITROVICA, Kosovo (13 – 27 SEP) 20:e lägret

Praktiskt arbete:

 • Förebyggande konservering
 • Textilkonservering
 • Materialkonservering (organiska material)
 • Katalogisera föremål
 • ’Hands-on’ konservering

Föreläsningsteman:

 • Introduktion till konservering
 • ’Bringing objects alive’ – Tolkning och kommunikation kring föremål
 • Hantering och skydd av museiföremål
 • Leda och driva museer på Balkan
 • Museisamlingar och publiken

 

Våra deltagare är unga professionella inom arkitektur, byggnadsvård och restaurering.

För mer information:
Regional Restoration Camps
Facebook