Syrien: ’al-Hakawati’ – historieberättaren på turné våren 2015

Nimer Salamoun, berättare från Syrien. Foto: Hakaya Storytelling Network.
-en berättarföreställning med sagor från Syrien.

Det övergripande målet med projektet ’al-Hakawati’ är att använda inhämtat material från det traditionella muntliga historieberättandet som ett verktyg i det framtida försoningsarbetet i en post-konflikt situation i Syrien. Målgruppen är allmänheten, såväl barn som vuxna, samt svensk och arabisktalande personer. Delar av projektet är finansierade av Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Turnéplan är under produktion nu i september månad.

Syrien har en tusenårig muntlig berättartradition. Detta identitetsskapande kulturarv är av stort kulturellt värde. Det är viktigt för att förstå samhället i ett historiskt perspektiv men också för att förstå och tolka sin egen samtid. Al-Hakawati – historieberättaren utgår från den situation som Syrien och landets befolkning nu befinner sig i. Miljontals människor är på flykt undan ett inbördeskrig och motsättningarna är komplexa. Både unga och äldre har bidragit med sina berättelser i al-Hakawati’s berättarföreställning.

NY

Genom att lyfta fram kulturarvet med historieberättandet som en gemensam nämnare kan al–Hakawati bidra till samhörighet över etniska och religiösa gränser och förhoppningsvis skapa en ökad förståelse och på sikt även bidra till försoning bland människor i och från Syrien.

al-Hakawati består av tre delar:
Antologi engelsk-arabisk: Färdigställs under hösten och kommer från och med januari 2015 att lanseras i Sverige och i MENA (Mellanöstern och Nordafrika) regionen. Boken kommer att delas ut gratis i samband med lanseringen.
Berättarföreställning med historier ur antologin kommer framföras på svenska och arabiska. I Sverige görs föreställningen i samarbete med berättarkompaniet Fabula Storytelling,
Vandringsutställning kommer att ställas upp i anknytning till föreställningen i mån av plats.

 

Kontakta koordinator för mer information
om turnéplan:
Lotta Bylander                                                           Marianne Boqvist
Koordinator Kulturarv utan Gränser                      Projektansvarig Kulturarv utan Gränser   marianne.boqvist@chwb.org                                        lotta.bylander@chwb.org
08-322071, 0733-743430                                         08-322071, 070-255 58 02

al-Hakawati projektet stöds med medel från Svenska Postkodslotteriet Kulturstiftelse

Projektets arrangörer: Kulturarv utan Gränser, Fabula Storytelling och berättarnätverket Hakaya.

ch                     fab                       hak