al-Hakawati berättarföreställning i Almedalen 1 juli

Hagberg_Fabula Alaydi_HakayaLOW
Peter Hagberg från Fabula Storytelling och Ahmed Alaydi från Hakaya berättarnätverk.

Al-Hakawati, den syriska berättarföreställningen i Almedalen
Onsdag 1 juli 12.30-13.30
Gotlands Museum i Bildstenshallen
Adress: Strandgatan 14, Visby. Map
Fri entré
Läs mer på Almedalen 2015

Syriska sagor och legender berikar kulturen och den ömsesidiga integrationen.
al-Hakawati, den syriska berättarföreställningen som ingår i Kulturarv utan Gränsers syriska berättarprojekt, kommer att framföras under  Almedalsveckan i Visby.

KuG vill genom projektet levandegöra det traditionella syriskt historieberättande, ett kulturarv som är identitetsstärkande och ger underlag för att förstå och acceptera olikheter i vårt samhälle. En mångfald av kulturarv berikar Sverige och främjar integration i dubbel bemärkelse.

Den syriska berättarföreställningen är en del av Kulturarv utan Gränsers syriska berättarprojekt. Föreställningen är på svenska och arabiska.

Vi ses i Almedalen i Visby!

Gotlands museum604x302
Gotland Museum, Strandgatan 14, Visby