10 år sedan Euromajdan

I dessa dagar vill vi påminna om Ukrainas pro-demokratiska, pro-Europeiska demonstrationer på Självständighetstorget för 10 år sedan. Nästan 100 civila dog i våldsamma sammandrabbningar med säkerhetsstyrkor när Ukrainska invånare gick ut på gatorna 2013. Likt den Orangea revolutionen 2004 samlades folk för en fredlig protest och krävde att Ukraina skulle dra sig undan Rysslands inflytande för att istället bli en del av de Europeiska demokratierna.

Kulturarv utan Gränser fortsätter att stödja Majdanmuseet i Ukraina i deras arbete med att bevara och dokumentera Rysslands omfattande och medvetna förstörelse av det ukrainska kulturarvet. Även i år bidrar stiftelsen med 12 000 kronor för inköp av utrustning, material mm som efterfrågas av våra kollegor i Ukraina. Tillsammans med länsmuseerna i Jämtland, Västergötland, Bohuslän, Blekinge och Örebro  blev det närmare 100 000 kr för utrustningsstöd och transporter 2022.

Vi välkomnar att fler bidrar till årets gåva och kommer att dubbla bidragen till 50 000 upp till 100 000 SEK. Använd KuG:s bankgiro: 5036-4710 och skriv Majdan-museet. Vi behöver ert bidrag eller information om att hur mycket ni avser ge före den 15 december för att kunna lägga in i julgåvan.

10 Years Since Maidan Square 

In these days, we want to remind about Ukraine’s pro-democracy, pro-Europe demonstrations in Maidan square a decade ago. Nearly 100 civilians died in violent clashes with security forces when Ukrainians took to the streets of the capital in 2013. Like during the Orange Revolution in 2004 the people gathered to peaceful protests, demanding to move Ukraine out of the orbit of Russia to be part of the European democracies. 

Cultural Heritage Without Borders continues to support the Maidan Museum in Ukraine in their work to safeguard and document Russia’s extensive and deliberate destruction of Ukrainian cultural heritage. Once again, this year, the foundation contributes with 12 000 SEK for the purchase of equipment, materials etc. that are requested by our colleagues in Ukraine. Together with the regional museums in Jämtland, Västergötland, Bohuslän, Blekinge and Örebro, last year’s support totaled nearly 100 000 SEK for equipment and transport.

We are looking forward to receiving contributions. Furthermore, we will double all contributions up to 50 000 SEK to a total of 100 000 SEK. Use CHwB:s Swedish bankgiro: 5036-4710 and write Majdan Museum.

We need your contribution or the information on how much you intend to give before 15th December to include it in the Christmas gift.